x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, KTK, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset viestintä- ja kieliopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

Sisältö

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

- Foundations of English Business Communication 4 op
- Liike-elämän ruotsia I 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- toisen vieraan kielen opintojakso 4 op (vähintään taitotasolla A1-A2)

Opiskelija voi valita KTK-tutkinnon toiseksi kieleksi espanjan, kiinan, ranskan, saksan tai venäjän kielen. Saksa IV-kurssia ylemmän tason saksan kursseista tutkintoon soveltuvat vain kauppatieteiden opiskelijoille suunnatut kurssit (Geschäftskommunikation 2 op sekä Wirtschaftskommunikation 2 op). Muut saksan kielen kurssit sekä muiden vieraiden kielten kurssit löytyvät opetussuunnitelmasta kielittäin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulu, KTK, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
KKENKTK Foundations of English Business Communication, 4 ECTS (1.slk / 1.klk)
KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I, 4 op (2.slk / 2.klk)
KKSUKTK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Toinen vieras kieli 4 op
Suoritettava 4 opintopistettä
Suoritetaan 4 op saksaa, espanjaa, kiinaa, ranskaa tai venäjää vähintään taitotasolla A1-A2 (II-kurssi tai ylempi)
Kielikeskus