x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tutkintoonsa kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa ottaa kohdeyleisön huomioon sekä suullisissa että kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa argumentoida selkeästi ja ajatella analyyttisesti
- osaa arvioida oppimistaan ja kehittää viestintä- ja kielitaitojaan itsenäisesti.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso, 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
- puheviestinnän opintojakso 2 op (KKSUOPE tai KKSUPRO)
- tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
- valinnainen opintojakso, 2 op

Edellä mainituista puheviestinnän opintojaksoista opiskelija valitsee sen, joka parhaiten tukee hänen muita opintojaan. Esimerkiksi aineenopettajaksi aikovan kannattaa suorittaa opettajiksi aikoville suunnattu KKSUOPE-opintojakso.

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2 tai suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen tai puheviestinnän valinnaisen opintojakson. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitus suorittaa 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen puheviestinnän opintojakso on tarkoitus suorittaa 2. tai 3. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.


Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Kielikeskus