x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BioMediTech, LuK, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon ja siihen kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa konteksteissa
- osaa ja haluaa kehittää kielitaitoaan ja vuorovaikutusosaamistaan itsenäisesti.

Sisältö

Bioteknologian tutkinto-ohjelma sekä siihen kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot järjestetään yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

LuK-tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli -ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintoja 6 op (opetuksesta vastaa TTY)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (4 op), opetuksesta vastaa TaY
- tieteellinen kirjoittaminen (3 op), opetuksesta vastaa TaY
- puheviestinnän opintojakso 2 op, opetuksesta vastaa TaY

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnä opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 2. opintovuonna. Puheviestinnän opintojakso suoritetaan 2. tai 3. opintovuonna ja suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso (3 op) 3. opintovuonna.

Tampereen teknillisen yliopiston järjestämistä opinnoista löytyy lisätietoa mm. tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki

BioMediTech, LuK, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritetaan 9 op kieliopintoja TaY:ssa ja 6 op TTY:ssa
Kielikeskus