x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, 0–34 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen opintopolun kaikille kursseille yhteisiä tavoitteita ovat:

Opiskelija tuntee saksankielisen alueen kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Opiskelija osaa toimia oman taitotasonsa mukaisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Hän tuntee saksankielisen alueen kulttuurinormeja ja arkisen ja työelämäviestinnän eroja ja osaa toimia vuorovaikutustilanteen luonteen huomioiden.

Opiskelija asennoituu myönteisesti itseensä kielenoppijana ja tietää, millä tavoin hän voi edelleen kehittää omaa osaamistaan.

Sisältö

Kielikeskuksen saksan kielen opinnot lähtevät alkeista (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1) ja etenevät tasolle B2 asti (“itsenäinen kielenkäyttäjä”). Opiskelija, jolla on aikaisemmin hankitut perustaidot, voi aloittaa suoraan ylemmiltä tasoilta. Katso tarkemmin kunkin kurssin "Edeltävät opinnot" -kohdasta.

Opintojen kuluessa opiskelija laajentaa kulttuurienvälisen viestinnän osaamistaan, jota tarvitaan kansainvälisissä yhteyksissä toimiessa. Opiskelija voi koostaa tarjolla olevista kursseista sellaisen polun, joka parhaiten tukee hänen opiskeluunsa liittyviä ja ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan.

avaa kaikki
Kielikeskus