x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli

Sisältö

Useimpiin kandidaatin tutkintoihin voi sisältyä yhteensä kuusi opintopistettä vieraan kielen opintoja: yksi neljän opintopisteen opintojakso taitotasoa B1-B2 sekä yksi kahden opintopisteen opintojakso taitotasoa B1-C2. Molemmat opintojaksot ovat yleensä opiskelijan vapaasti valittavissa.

Kandidaatin tutkintoon soveltuvat englannin kielen valinnaiset opintojaksot (2 op) on lueteltu alla. Opintojaksojen tarjonta saattaa vaihdella lukuvuosittain.

Kielikeskus järjestää myös englannin kielen valmentavia kursseja. Valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieli- ja viestintäopinnoiksi, mutta voivat mahdollisesti olla tutkinnon vapaavalintaisia opintoja.

Kohdassa "Englannin kielen muut opintojaksot" on kuvattu mm. avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat englannin kielen kurssit. Huom! Avoimen yliopiston opetustarjonta löytyy opetusohjelmasta omana kohtanaan.

Tutkintokohtaiset englannin kielen opintojaksot on kuvattu yksiköittäin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Kielikeskus