x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, TeK, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon ja siihen kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa konteksteissa
- osaa ja haluaa kehittää kielitaitoaan ja vuorovaikutusosaamistaan itsenäisesti.

Sisältö

Teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
- englannin kielen opintojakso 5 op
- kirjoitusviestintä 3 op
- puheviestinnän opintojakso 2 op

Ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella suoritetaan ruotsin kielen kurssi. Englannin kielen kurssi suoritetaan toisen opiskeluvuoden kevätlukukauden alkupuolella ja kirjoitusviestinnän kurssi lukukauden loppupuolella. Puheviestinnän kurssi ajoittuu kolmannen opiskeluvuoden syyslukukaudelle.

Edellä mainittujen viestintä- ja kieliopintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia viestintä- ja kieliopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, TeK, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
KKENTEK Introduction to Academic English, 5 ECTS (2.slk / 2.klk)
KKSUTEK Kirjoitusviestintä, 3 op (2.slk / 2.klk)
Kielikeskus