x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon ja siihen kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa konteksteissa
- osaa ja haluaa kehittää kielitaitoaan ja vuorovaikutusosaamistaan itsenäisesti.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotaso B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- kirjoitusviestintä 3 op tai tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestinnän opintojakso 2 op (KKSUOPE tai KKSUPRO)
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 2. tai 3. opintovuonna, samoin puheviestinnän opintojakso.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Vieraan kielen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot tai viron kielen opintokokonaisuuden.

2. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

3. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjallinen viestintä. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson Tieteellinen kirjoittaminen. Kirjoitusviestinnän tai tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

4. Puheviestinnän opintojaksoa ei vaadita kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, mutta sen suorittamista suositellaan aineenopettajaksi aikoville.

5. Valinnaista opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; pohjoismaisten kielten; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; suomen kielen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot tai viron kielen opintokokonaisuuden.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, viestintä- ja kieliopinnot

Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja tutkinto-ohjelman mukaan, ks. yllä
Tieteellisen kirjoittamisen ja kirjoitusviestinnän opintojakso 3 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi opintojakso (3 op) tutkinto-ohjelman mukaan
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Kielikeskus