x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat, 15–40 ECTS

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksia opiskelemalla opiskelija voi perehtyä yhteen tai useampaan aihealueeseen monen tieteenalan näkökulmasta. Teemaopinnot syventävät yleistä temaattista osaamista sekä tukevat sisällöllisesti kandidaatin tutkielman ja pro gradu –tutkielman laatimista.

Sisältö

Teemaopintoja voi suorittaa 15 – 40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi opiskella teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemakokonaisuudesta saa opintosuoritusmerkinnän 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Suoritettava 15–40 opintopistettä
Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Moniammatillinen johtaminen 20–40 op
Suoritetetaan vähintään opintojakso SOS05.1 (10 op) ja valinnaisia opintojaksoja 5 +5 opintopistettä, yhteensä 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa allolevista (vähintään 10 op).
Politiikka ja hallinta 15–30 op
Suoritettava 15–30 opintopistettä
Työelämän tutkimus 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
Yhteiskuntateoria 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
Yhteiskuntahistoria 15–30 op
Suoritettava 15–30 opintopistettä
School of Social Sciences and Humanities