x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenalansa keskeiset teoreettiset ja käsitteelliset jäsennykset sekä osaa soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö

Opiskelija valitsee ensisijaisesti oman opintosuuntansa teoriaopintojakson. Lisäksi hän voi suorittaa muiden opintosuuntien teoriajaksoja ja sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden teoria III

Suoritettava 5 opintopistettä
Suoritetaan oman opintosuunnan mukainen opintojakso.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö