x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kielitieteen opinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata suomen kielen foneettiset, morfologiset ja semanttiset erityispiirteet ja soveltaa tätä tietoa logopedisen aineiston analyysissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kielitieteen opinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op (2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö