x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa, miten yleisiä empiirisen tutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa sosiaalityölle ominaisiin tutkimusasetelmiin ja tuntee sosiaalityön tutkimukselle ominaiset tiedonmuodostuksen tavat. Lisäksi opiskelija tuntee valitsemaansa yhden tiedonmuodostuksen tavan syvällisesti.

Sisältö

Jakso STYS3B koostuu valinnaisista jaksoista STYS3B1- STYS3B3, joista valitaan yksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat

Suoritettava 5 opintopistettä
STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B3 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö