x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristö ja yhteiskunta

Osaamistavoitteet

Ympäristö ja yhteiskunta -teeman opintoja suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi ja mikä on ihmistieteiden tapa jäsentää nykymaailmaa. Opiskelija saa välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi. Opiskelija osaa arvioida ympäristön hallintaa ja yhteiskunnan kykyä kohdata muutoksia ja ymmärtää ihmisoikeuksien roolin ja merkityksen kansainvälisissä suhteissa. Opiskelija tuntee kehittyvien maiden koulutukseen liittyviä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. Hän ymmärtää medialukutaidon merkityksen kansallisessa ja kulttuurisesti monimuotoisessa toimintaympäristössä.

avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö