x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikka ja hallinta, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja analysoi globaaleja, kansallisia ja paikallisia yhteiskunnallisia prosesseja politiikan ja hallinnan käsittein. Hän hallitsee politiikan ja hallinnan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, ja osaa arvioida yhteiskunnallisia käytäntöjä näistä näkökulmista. Opiskelija käsittelee eettisesti kestävällä tavalla hallinnan ja politiikan kysymyksiä.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot soveltuvat aineopintoihin ja maisteriopintoihin. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Politiikka ja hallinta

Suoritettava 15–30 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö