x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muuttoliike ja monikulttuurisuus, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus tarjoaa välineitä tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti globaalia muuttoliikettä, sen ehtoja, rakenteita ja seurauksia niin sosiaalisesti, poliittisesti kuin kulttuurisestikin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikkuvuuden globaaleja rakenteita, sosiaalisen elämän muotoutumista yli kansallisvaltioiden rajojen sekä muuttoliikkeen mukanaan tuomia muutossuuntia suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hahmottaa talouden ja politiikan globalisoitumisen sekä ihmisten ja kulttuurituotteiden liikkuvuuden tuloksena syntyviä uudenlaisia sosiaalialisia ja kulttuurisia kenttiä ja ilmiöitä. Samalla opiskelija kykenee tarkastelemaan kriittisesti paikallisen ja globaalin välistä suhdetta, sekä kansallisvaltioiden muuttuvaa merkitystä globaalin liikkuvuuden maailmassa. Opintokokonaisuus tarjoaa analyyttisia välineitä tarkastella etnisyyttä, kulttuuria, monikulttuurisuutta ja rodullistavia prosesseja sekä näiden kytköksiä globaaliin muuttoliikkeeseen.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa perehdytään niin ylirajaisten ilmiöiden käsitteellistämiseen kuin aihetta koskevaan empiiriseen tutkimukseenkin. Opintojaksoissa perehdytään globaalin liikkuvuuden sosiaalisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin merkityksiin sosiologian, sosiaaliantropologian ja rauhan- ja konfliktin tutkimuksen näkökulmista. Aihetta käsitellään sekä teoreettisesti että empiiristen esimerkkien valossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Suoritettava 15–30 opintopistettä
SOS06.2 Monikulttuurisuus, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö