x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiede ja teknologia, 15–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tiedettä, tietoa ja teknologiaa käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat sekä osaa esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä niihin tukeutuen. Opiskelija tuntee näillä tutkimusaloilla tehtävää ajankohtaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää tieteen ja teknologioiden keskeisen roolin modernissa yhteiskunnassa ja niiden kytkeytymisen osaksi rakentuvaa asiantuntijuuttaan. Opiskelija oppii ymmärtämään miten asiantuntijatieto, tieteellinen tieto ja teknologiat rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia ymmärtää tieteellisen tiedon ja teknologisten järjestelmien mahdollisuuksia ja rajoja: niihin kytkeytyviä eettisiä, sosiaalisia, poliittisia ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältö

Kokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta, ja siinä on osia aine- ja maisteriopintoihin. Opiskelijoille on tarjolla joka toinen vuosi pidettävä luentosarja, vähintään kerran lukuvuodessa järjestettäviä aineopintojen luentoseminaareja, sekä jatkuvasti 3 kirjallisuuskuulustelua ja maisteriopintojen tutkimusseminaari. (Teemakokonaisuus integroi YKY:ssä annettavaa alan opetusta. Kokonaisuus palvelee opetusyhteistyötä Johtamiskorkeakoulun, Informaatiotieteiden yksikön, Viestinnän, median ja teatterin yksikön sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö