x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Psykologia valinnaisina opintoina, 0–60 ECTS

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Psykologia valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien ja avoimen yliopiston opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
School of Social Sciences and Humanities