Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina, 0–120 op

Sisältö

Sosiaalitieteitä voi valinnaisina opintoina suorittaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnoista sekä maisteriopinnoista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa 15-40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi suorittaa teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemasta saa kokonaismerkinnän vain 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) valinnaisina opintoina:

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat - kohdasta 3-4 alakohtaista opintojaksoa (15-20 op)
SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso,jos kohdasta SOS4 on suoritettu kolme opintojaksoa (0-5 op)

Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op):

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I (5 op)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II (20 op)
- opiskelija suorittaa valitsemansa tieteenalan opintokokonaisuuden


Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina (20 op)

SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kohdasta

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat
- opiskelija suorittaa kaksi yhteiskunta- ja kultturitieteiden teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan; sopimuksen mukaan toinen näistä voi korvautua SOSM5 Tutkimusmenetelmät -kohdan opintojaksolla

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa sosiaalitieteiden perus-, aine- tai syventävistä opinnoista vähintään 15 op.
Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina 25 op
Sosiaalitieteiden alat I valinnaisina opintoina 15–20 op
Sosiaalitieteitä valinnaisina opintoina opiskelevat suorittavat 3-4 opintojaksoa. Jos valitaan tästä kohdasta 3 opintojaksoa, suoritetaan lisäksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso (5 op).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina 0–35 op
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö