Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia valinnaisina opintoina, 25–75 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan logopedian opiskelija osaa kuvata puheen, kielen ja viestinnän kehityksen pääperiaatteet. Opiskelija ymmärtää logopedian tutkimuksen ja käytännön toiminnan vahvan yhteyden. Lisäksi hänellä on perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Aineopintojen Diagnostiikka ja kuntoutus -jakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata puheen, kielen, viestinnän, äänen ja nielemistoimintojen häiriöitä ja niiden kuntoutuksen pääperiaatteita.

Lääketieteen opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen fyysisen rakenteen ja toiminnan pääperiaatteet ja osaa selittää, miten erilaiset sairaudet ja vammat liittyvät logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Sisältö

Valinnaisina opintoina voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Opintojaksoille ilmoittaudutaan nettiopsun kautta.

Perusopinnot P1-P3, YKYYHT3
Aineopinnot A1-A5
Lääketieteen opinnot M1-M3

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Logopedia valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään perusopinnot 25 op.
Lääketieteen opinnot 15 op
LOGM1 Neurologia, 5 op
LOGM2 Puhelääketiede, 7 op
LOGM3 Psykiatria, 3 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö