x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 51–59 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja tai valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää myös yksikön vapaaehtoisia opintoja (tuutorointi, kv-tuutorointi, luottamustehtävissä toimiminen, vapaaehtoistyö). Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja, joten oman tai muiden tutkinto-ohjelmien syventävät opinnot eivät käy kandidaatintutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 20 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö