x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakulttuurin syventävät opinnot, 100 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella mediakulttuurin ilmiöitä teoreettisesti laaja-alaisesti ja tieteidenvälisiä rajapintoja tunnistaen. Hän pystyy soveltamaan ja arvioimaan kriittisesti erityisesti kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen viestintä- ja mediatutkimuksen teoriaperinnettä, keskeisiä käsitteitä ja metodeja. Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkimustyöskentelyn ja tieteellisen argumentoinnin. Hän pystyy esittämään tutkimustuloksensa akateemisten vaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat yleisistä tutkimusopinnoista (TS1, TS4 ja 5) ja tutkielmasta (TS6B), johdannosta tutkimusalueeseen (MS2A) sekä erilaisista näkökulmista mediakulttuurin tutkimukseen (jaksot MS2B-MS2F). Opiskelija voi suorittaa yhden opintojakson mediakasvatuksen maisteriohjelman opinnoista (suositellaan MEKAS1 Media, kulttuuri ja kasvatus, 5 op) yhden mediakulttuurin opintojakson MS2B-MS2F sijasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö