x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheviestinnän syventävät opinnot, 100–110 op

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä sekä puheviestinnän opetuksessa. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta. Lisäksi opiskelija saa riittävät valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Puheviestinnän syventäviä opintojen jaksoja suoritetaan vähintään 100 op ja enintään 110 op. Kummastakin osakokonaisuudesta (Puheviestinnän keskeiset kontekstit, Puheviestinnän ammatilliset valmiudet) suoritetaan valinnaisesti vähintään kaksi opintojaksoa. Lisäksi suoritetaan opintojaksot JOVPVS1, JOVTS2, JOVPVS3, JOVPVS11-12 sekä JOVS6.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Puheviestinnän syventäviin opintoihin tulevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna aineopintojen puheviestinnän opintokokonaisuus (25 op) sekä tutkimustyön perusteet JOVAT1 ja kandidaattiseminaari. Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempia puheviestinnän opintoja, hän suorittaa siltaopintoina JOVP2 sekä puheviestinnän opintokokonaisuuden JOVA1-4 ja JOVPVA5 (25 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Puheviestinnän syventävät opinnot

Suoritettava 100–110 opintopistettä
Puheviestinnän ammatilliset valmiudet 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
JOVPVS11 Harjoittelu, 10 op
JOVPVS12 Seminaari, 10 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö