x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheviestinnän syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 80–100 op

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän syventävät opinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Puheviestinnän syventäviä opintoja valinnaisina opintoina suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina puheviestinnän aineopintojen opintojaksot JOVA1-JOVA4 sekä jonkin aineen aineopintojen tutkimusopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Puheviestinnän syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Puheviestinnän ammatilliset valmiudet 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
JOVPVS11 Harjoittelu, 10 op
JOVPVS12 Seminaari, 10 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö