x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puheviestinnän opintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Puheviestinnän opintokokonaisuus koostuu puheviestinnän aineopintojen jaksoista. Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet suorittaa puheviestinnän syventäviä opintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävinä opintoina vaaditaan perusopintojen jakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet. Kurssi on oltava suoritettuna ennen opintojaksojen JOVA1-JOVA4 ja JOVPA5 aloittamista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Puheviestinnän opintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Ennen opintojen aloittamista opiskelijan on suoritettava perusopintojen opintojakso JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.
JOVA1 Esiintyminen, 5 op
JOVA2 Ryhmäviestintä, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö