x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVYT Yleiset opiskeluvalmiudet, 11–12 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää ja osaa suunnitella opintojaan itsenäisesti
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämät tiedonhankinnan perusteet
- osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluja
- osaa hyödyntää yhteiskuntaa koskevaa määrällistä tietoa

Sisältö

Yleiset opiskeluvalmiudet koostuvat seuraavista opintojaksoista:
- JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
- JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet 1 op
- TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op
- YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Yleiset opiskeluvalmiudet

JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet, 1 op (1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (2.slk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö