x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville, 25 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata kansanterveystieteen peruskäsitteet ja tutkimukselliset lähestymistavat,
- osaa kuvata keskeiset väestön terveyden piirteet ja siihen vaikuttavat tekijät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla
- osaa kuvata keinoja, joilla väestön terveyteen voidaan vaikuttaa
- osaa käyttää erilaisia tietolähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP4 Väestön terveys, 5 op
Terveystieteiden yksikkö