x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot hoitotieteeseen suuntautuville, 25 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotieteen lähtökohdat ja perusteet, osaa kuvata hoitotieteen metodologisia lähestymistapoja sekä arvioida eettisiä kysymyksiä hoitamisessa.

Sisältö

Johdatus hoitotieteeseen, hoitotieteen filosofiset, eettiset ja teoreettiset perusteet, hoitotieteellisen tutkimuksen perusteet, suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä.

Edellytykset

Perusopinnot (25 op) korvautuvat niille terveystieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoille, jotka suuntautuvat hoitotieteeseen ja joilla on terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen erikoistumistutkinto tai vastaava. Muut opiskelijat, joilla on edellä mainittu terveydenhuoltoalan tutkinto, voivat korvata perusopinnot erikseen sovittavalla kirjatentillä.

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan amk-tutkinnon ja opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuu 25 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö