x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotieteen/kansanterveystieteen eri sisältöalueet ja omaa valmiudet alan kehityksen seuraamiseen, tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin, tutkimusmenetelmien käyttämiseen sekä tiedon soveltamiseen työelämässä.

Sisältö

- terveystieteiden yhteiset aineopinnot
- aineopinnot hoitotieteeseen suuntautuville
- aineopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö