x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville, 28 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville tarkoitetut aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee epidemiologian ja terveystaloustieteen keskeiset käsitteet, lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät.
- osaa kuvata väestön terveyttä ja sairautta ja niihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja tulkita niitä koskevaa tietoa kriittisesti
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat
- osaa asiantuntijaryhmän jäsenenä suunnitella sosiaali- ja terveyspalveluita ja terveyden edistämisen toimia ja kykenee arvioimaan niiden terveysvaikutuksia sekä hallinnon, ammattilaisten että kansalaisten näkökulmista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA4 Terveys ja talous, 5 op
Terveystieteiden yksikkö