x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville, 28 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoito- ja perhehoitotieteellisen tietoperustan, keskeiset käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät
- osaa arvioida tieteenalan tutkimusta ja kehitystä
- osaa hakea, analysoida, arvioida ja tulkita hoitotieteellistä tietoa hyvän tieteellisen käytännön mukaan
- osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan hoito- ja perhehoitotieteen alueella
- osaa suunnitella asiantuntijaryhmän jäsenenä tutkimustietoon perustuvaa toimintaa terveydenhuollon organisaatioissa

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, 3 op
Terveystieteiden yksikkö