x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hoitotieteen syventävät opinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa perhehoitotieteellistä tietoa
- hallitsee hoitotieteellisiä menetelmiä siten, että tutkimusryhmän jäsenenä pystyy tuottamaan uutta hoitotieteellistä tietoa
- kykenee kehittämään näyttöön perustuen hoitotyötä, opetusta ja johtamista terveydenhuollossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö