x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisilla opinnoilla opiskelija laajentaa ja/tai syventää osaamistaan.

Sisältö

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot (15 op) voivat koostua oman yksikön, muiden yksiköiden tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

Suoritettava 15 opintopistettä
TERVAL1 Terveysteknologia, 5 op
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet, 5 op
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt, 5 op
Terveystieteiden yksikkö