x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 105 op

Osaamistavoitteet

Kansanterveystieteen syventävät opinnot suorittanut opiskelija osaa laaja-alaisesti analysoida väestön terveyttä, sairautta ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä suunnitella ja johtaa väestön terveyttä edistäviä ohjelmia ja toimenpiteitä. Opiskelija osaa arvioida ja tuottaa terveyttä ja sairautta koskevaa tutkimustietoa.

Sisältö

Kansanterveystieteen yhteiset syventävät opinnot, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnot, projektitaidot, kansanterveystieteen vaihtoehtoiset opinnot ja harjoittelu.
Opiskelija päivittää kandidaattiohjelman aikana laatimansa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Terveystieteiden yksikkö