x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
I vuoden lääketieteen opinnot, 55 op

Osaamistavoitteet

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuaan lääketieteen opiskelija on perehtynyt solujen ja kudosten toimintaan, ihmisen lisääntymisen, kasvun ja kehityksen somaattiseen ja psyykkisiin mekanismeihin ja ihmisen aineenvaihduntaan. Hän hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan ja ymmärtää liikkumisen merkityksen terveyttä edistävänä tekijänä. Hän tuntee sydän, verenkiertoelimistön sekä hengityselinten rakenteen ja toiminnan. Hän on aloittanut oman lääkärin ammattikuvan muodostamisen vuorovaikutustaitojen ja kliinisten taitojen oppimisen kautta.

Tarkemmat osaamistavoitteet on kuvattu kunkin opintojakson yhteydessä.

Sisältö

Johdantojakso, Solut, kudokset ja niiden toiminta -jakso, Lisääntyminen, kasvu ja kehitys -jakso, Aineenvaihduntajakso, Liikkuminen-jakso, Hapensaanti-jakso.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Jaksot suoritetaan kuvatussa järjestyksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

I vuoden lääketieteen opinnot

LÄÄKA581 Aineenvaihdunta, 8 op
LÄÄKA200 Liikkuminen, 11 op
LÄÄKA341 Hapen saanti, 11 op
Lääketieteen yksikkö