x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
III vuoden lääketieteen opinnot, 49 op

Osaamistavoitteet

Kolmannen vuoden opinnot suoritettuaan lääketieteen opiskelija tuntee sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet ja ennaltaehkäisyssä käytettävät keskeiset menetelmät. Hän on perehtynyt virtsaelinten rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen nestetasapainon mekanismeihin. Opiskelija osaa keskeisimpien tartuntatautien diagnostiikan ja hoidon pääpiirteet ja keskeisen lainsäädännön. Hän on perehtynyt tavallisimpien sydän-, verisuoni- ja hengityselin sairauksien sekä hermoston sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Hän tuntee näyttöön perustuvan hoidon periaatteet ja on soveltanut niitä käytännössä. Hän on perehtynyt diagnostisen päättelyn ja hoidon taustalla oleviin teorioihin ja käytännön menettelyihin.

Tämän osion osion tarkemmat osaamistavoitteet on kuvattu kunkin opintojakson yhteydessä.

Sisältö

Ennaltaehkäisyjakso, Neste- ja elektrolyyttitasapaino -jakso, Infektiojakso, Rintakipu ja hengenahdistus -jakso, Hermoston toimintahäiriöt -jakso, Diagnostiikka ja hoito -jakso.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Edellytykset

Edeltävinä opintoina; ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot.
Kolmannen vuoden opinnot on mahdollista aloittaa, kun opiskelija on suorittanut kaikki vaadittavat ensimmäisen vuoden opinnot. Jaksot suoritetaan kuvatussa järjestyksessä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

III vuoden lääketieteen opinnot

LÄÄKA441 Ennaltaehkäisy, 6 op
LÄÄKA381 Infektio, 6 op
LÄÄKA421 Rintakipu/hengenahdistus, 11 op
LÄÄKA100 Diagnostiikka ja hoito, 10 op
Lääketieteen yksikkö