x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60– op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa. Opiskelija hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun. Opiskelija kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä. Opiskelija osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteiseistä pakollisista opinnoista ENGS1-3 (15 op), tutkielmaopinnoista (20 op) sekä vaihtoehtoisista opinnoista (25 op).

Vähintään 25 opintopisteen laajuisiin vaihtoehtoisiin opintoihin opiskelijan on suoritettava vähintään yksi opintojakso kohdasta kirjatentit ja esseet.

Loput vaihtoehtoiset opinnot opiskelija voi valita vapaasti eri teemakokonaisuuksien alta sekä kirjatenteistä ja esseistä. Opiskelija voi suorittaa kaikki vaihtoehtoiset opinnot yhdestä teemasta tai yhdistellä vapaasti eri teemoja.

Vaihtoehtoisissa opinnoissa opiskelija voi perehtyä syvällisesti esimerkiksi kielen rakenteeseen ja sanastoon, kielen opettamiseen, kielen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen, kirjallisuudenlajeihin, kirjallisuuden yhteiskunnallisiin merkityksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Vaihtoehtoiset opinnot 25– op
Suoritettava vähintään 20 op kohdasta Teemat ja yksi opintojakso kohdasta Kirjatentit ja esseet.
Teemat 20– op
ENGS53 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö