x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen käännöstiede, 25– op

Osaamistavoitteet

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
- tuntee terminologiaopin peruskäsitteet ja perusperiaatteet sekä ymmärtää niiden yhteyden kääntämiseen ja tulkkaukseen
- tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Sisältö

Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25-30 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen. Se soveltuu erityisesti tutkintoihin, joissa tarvitaan näkemystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin vieraiden kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmissa kääntämistä ja tulkkausta opiskeleville eikä ole sidoksissa opiskelijan kielitaitoon.

Kokonaismerkintä yleisestä käännöstieteestä pyydetään Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista vastaavalta opintokoordinaattorilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö