x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen kielitieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija
- osaa kuvata ihmiskielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta auttavasti
- osaa analysoida kielellistä merkitystä sanojen, lauseiden ja ilmausten tasolla
- osaa kielitieteen keskeisen historian
- osaa sijoittaa kielen sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteensä

Sisältö

Yleisen kielitieteen perusopintoja suorittavilta edellytetään Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet -opintojakson suorittamista. Osiot P1-P4 ovat kaikille pakollisia. Osion P5 sisällä voidaan aihepiiri valita vapaasti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Osasuoritusten arvioiden painotettu keskiarvo.

Edellytykset

Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleinen kielitiede (Yleinen kielitiede)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö