x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen kielitieteen aineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida kielen rakennetta käyttäen apunaan kielitieteen teoreettisia työkaluja ja osaa etsiä eri lähteistä kielitieteellistä tietoa ja hyödyntää sitä tutkinto-ohjelmansa muissa opinnoissa.

Sisältö

Aineopintojen kokonaisuus voidaan koostaa vapaasti valiten eri opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden määrän mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleinen kielitiede (Yleinen kielitiede)
avaa kaikki

Yleisen kielitieteen aineopinnot

YKIEA2 Seminaari, 5 op
YKIEA6 Erikoisala I, 5 op
YKIEA7 Erikoisala II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö