x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen tulkkausviestintä, 35– op

Osaamistavoitteet

Yleisen tulkkausviestinnän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa toimia viestin välittäjänä kulttuurienvälisissä tulkkaustilanteissa. Hän hallitsee tulkkaukseen liittyvän muistiinpanotekniikan, toimeksiantoon valmistautumisen tekniikan sekä simultaani-, konsekutiivi- ja prima vista –tulkkauksen. Hän on perehtynyt perustasolla eri tulkkauslajeihin, kuten oikeustulkkaukseen ja asioimistulkkaukseen, sekä niihin liittyviin tulkkaustilanteisiin. Hän osaa neuvoa ja ohjata asiakasta tulkkausjärjestelyihin, onnistuneen tulkkaustoiminnan edellytyksiin ja tulkin tehtäviin liittyvissä asioissa yleisesti sekä toimia ammattimaisesti ja kollegiaalisesti osana tulkkaustiimiä. Opiskelija tiedostaa tulkin roolin ja etiikan merkityksen tulkin työssä ja osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Lisäksi hän tuntee tulkkauksen tutkimusta ja osaa hankkia tulkkausteoreettista tietoa myös oman tutkimusaiheensa kannalta.

Lisätiedot

Yleisen tulkkausviestinnän erikoisalan valinneille opiskelijoille suositellaan suoritettavaksi Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuuden vaihtoehtoisista opinnoista Puhesuomi ja esiintyminen. Sekä lisäksi valinnaisiin opintoihin erikoistumisesta riippuen joitakin seuraavista opintojaksoista:
Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Tekniikan käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Talouselämän käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Puhesuomi ja esiintyminen (5 op)
Johdatus erikoisalojen käännösviestintään (5 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö