x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 4–7 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:

1. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
2. Kirjoitusviestintä, 3 op

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 2. opintovuonna. Kirjoitusviestinnän opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (7 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

2. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjoitusviestintä. Kirjoitusviestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

3. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan puheviestinnän opintojaksoa KKSUOPE Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen opetus- ja kasvatustyössä, 2 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Suomen kieli 3 op
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö