x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, kansainvälistymiskokonaisuus, 0–20 op

Sisältö

Tutkinto-ohjelmissa halutaan lisätä ja tuoda näkyväksi opiskelijoiden kulttuurienvälisen oppimisen mahdollisuuksia, ja sitä kautta lisätä heidän tietojaan ja ymmärrystään monikulttuurisuudesta sekä näiden taitojen soveltamiskykyä työelämässä.

Yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaisesti tutkinto-ohjelman opintoihin on mahdollista sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 20 op. Kansainvälistymiskokonaisuus ei ole erillinen lisäosa opinnoissa eikä se tuota lisäopintopisteitä, vaan kokonaisuus muodostuu tutkintoon sisältyvistä opintosuorituksista, jotka on erikseen määritelty kokonaisuuteen soveltuviksi. Kansainvälistäviä, kokonaisuuteen soveltuvia opintoja on tarjolla yliopiston kaikissa yksiköissä. Valmiissa kokonaisuudessa otetaan huomioon opiskelijan kaikki soveltuvat opinnot – ne, joita on suoritettu omassa tutkinto-ohjelmassa, sekä ne, joita on tehty valinnaisina opintoina.

Opiskelijan kansainvälistymiskokonaisuus voi rakentua monella eri tavalla, ja sen sisältö vaihtelee opiskelijan tutkinto-ohjelman sekä hänen tekemiensä valintojen mukaan. Kansainvälistymiskokonaisuus suunnitellaan osana HOPSia. Opiskelijan omasta tutkinto-ohjelmasta riippumatta kansainvälistymiskokonaisuuden osia voivat olla:
- tutkintoon hyväksiluetut, ulkomaisen yliopiston opintosuoritukset
- tutkintoon hyväksiluetut, ulkomailla tehdyn työharjoittelun opintosuoritukset
- vieraan kielen opinnot (Kielikeskus ja/tai kielten tutkinto-ohjelmat)(enintään 10 op)
- opinnot, joissa opetus tapahtuu vieraalla kielellä ml. vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat (enintään 10 op)
- sellaiset suomenkieliset opinnot, jotka kartuttavat kulttuurienvälistä osaamista (enintään 10 op)
- kv-tuutoroinnista tai muusta kansainvälistävästä toiminnasta saadut opintosuoritukset (enintään 5 op)

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintosuoritukset on määritelty erikseen tarkemmin opinto-oppaassa ja yksikön verkkosivuilla. Kokonaisuuden osaamistavoitteet, jotka kuvaavat opinnoista karttuvaa osaamista, on luettavissa yliopiston Opiskelu-sivuilta.

Kansainvälistymiskokonaisuuden rakentumisen mahdollisuuksia eri tutkinto-ohjelmissa tarkennetaan opinto-oppaan tutkinto-ohjelmien kuvauksissa.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö