x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

1. vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotaso B1-B2)
2. ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
3. kirjoitusviestintä tai tieteellinen kirjoittaminen 3 op
4. puheviestinnän opintojakso opiskelijan valinnan mukaan (KKSUOPE tai KKSUPRO) 2 op
5. vaihtoehtoinen opintojakso 2 op

Vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Vaihtoehtoiset opintojaksot on kuvattu kielikeskuksen opetussuunnitelmassa kyseisten kielten kohdalla. Vaihtoehtoisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Vieraan kielen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot tai viron kielen opintokokonaisuuden.

2. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

3. Tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

4. Kohtaa 5 ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; pohjoismaisten kielten; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; suomen kielen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot tai viron kielen opintokokonaisuuden.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Suomen kieli 5 op
KKSUHUK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Puheviestintä
Suoritettava yksi allaolevista
Aineenopettajaksi suuntaaville suositellaan jaksoa KKSUOPE.
Valinnainen opintojakso 2 op
Suoritettava suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakso 2 op taitotasolta B1-C2. Jaksot on listattu Kielikeskuksen opinto-oppaassa.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö