x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopintonsa suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija
• osaa kommunikoida saksaksi erilaisissa puhetilanteissa
• osaa tuottaa arki- ja työelämään liittyviä asiatekstejä
• ymmärtää ja osaa analysoida suomen- ja saksankielisiä tekstejä myös käännöstieteen näkökulmasta

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan perussanaston ja kieliopin keskeiset rakenteet
• hallitsee käännös- ja tulkkausviestinnän peruskäsitteet
• tuntee saksankielisen nykykirjallisuuden pääpiirteet ja osaa soveltaa kirjallisuus- ja kulttuuritieteiden keskeisiä käsitteitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP2 Suullinen viestintä, 5 op (1.slk)
SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, 5 op (1.slk)
SAKP4 Kielioppi I, 5 op (1.klk)
SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 op (1.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö