x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tsekin kieli, 25 op

Osaamistavoitteet

Tsekin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään tsekin kieltä arkipäivän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän pystyy lukemaan tsekinkielisiä tekstejä (media, asiatekstit jne.). Lisäksi hänellä on perustiedot kielen rakenteesta ja Tsekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta.

Sisältö

Tsekin kielestä on mahdollista suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja Tsekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan kielten opiskelijoiden lisäksi kaikille, jotka tarvitsevat tsekin kielen tuntemusta omalla alallaan. Tsekin perusopintoihin on varattava aikaa kaksi vuotta.

Opintojen kulku

Kaikista perusopintojen opintojaksoista järjestetään kontaktiopetusta jokaisen lukuvuoden 1. ja 3. periodin aikana.

Kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy kertauskuulustelu. Opintojaksolle TSEKP2 osallistuminen edellyttää opintojakson TSEKP1 suorittamista tai vastaavia tietoja ja taitoja. Opintojakso TSEKP3 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus toteutetaan englannin kielellä, ja sen voi suorittaa peruskurssien TSEKP1 ja TSEKP2 rinnalla.

Opiskelijoille on tarjolla apurahoja kesäkursseille ja pidempäänkin opiskeluun Tsekin tasavallassa erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Tsekissä suoritetuilla opinnoilla voi korvata perusopintoihin kuuluvia kursseja sopimuksen mukaan.

Ainekohtaista opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoina tsekin lehtori sekä opintokoordinaattori.

Kuulustelut

Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Jos opintojakso TSEKP3 suoritetaan kirjatenttinä, se tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.

Kokonaismerkintä

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5. Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1-5. Opintokokonaisuuden arvosana saadaan laskemalla opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman professorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Tsekin kieli

TSEKP1 Peruskurssi I, 10 op
TSEKP2 Peruskurssi II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö