x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ruotsi kääntäjän työkielenä, 30–60 op

Osaamistavoitteet

Ruotsi kääntäjän työkielenä -opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat saada käsityksen kääntämisen perusteista ruotsi työkielenään.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa suppeat (30 op) tai laajat (60 op) opinnot.

Opintokokonaisuuden suppeat opinnot suoritettuaan opiskelija

•tuntee käännösviestinnän perusperiaatteita
•osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä ruotsista suomeksi
•osaa tuottaa viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä.

Opintokokonaisuuden laajat opinnot suoritettuaan opiskelija selviytyy lisäksi ruotsinkielisistä viestintätilanteista ja pystyy kääntämään yksinkertaisia, yleiskieliä tekstejä ruotsiksi.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu pakollisista (30 op) ja vapaaehtoisista opinnoista (30 op). Vapaaehtoisista opinnoista opiskelija suorittaa 15 op yhteisinä opintoina ja 15 op keskenään vaihtoehtoisina opintoina.

Jos opiskelija sisällyttää opintokokonaisuuden pakollisia opintojaksoja johonkin muuhun opintokokonaisuuteen, hän korvaa opintojaksot vapaaehtoisten opintojen opintojaksoilla. Korvaavista opinnoista sovitaan opintokokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edellytyksenä opintokokonaisuuteen hakeutumiselle on, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti pohjoismaisten kielten tasokokeen tai että hänellä on muuten oikeus suorittaa tutkinto-ohjelman opintoja.

Opiskelijoita valitaan suorittamaan opintokokonaisuutta 0–5 tutkinto-ohjelman resurssien mukaan.

avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö