x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet, 25– op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisia ja tieteellisiä erityispiirteitä, tuntee erikoisalojen käännösviestinnän,kaunokirjallisen kääntämisen tai audiovisuaalisen kääntämisen erikoispiirteitä sekä terminologiaopin peruskäsitteet ja sanastotyön perusteita. Opiskelija osaa kuvailla kääntämistä ja tulkkausta käännöstieteellisiä käsitteitä käyttäen. Lisäksi hän osaa toimia kääntämisen asiantuntijana projektityötä tekevässä monikielisessä tiimissä.

Sisältö

Opintoja, jotka tukevat ja laajentavat tutkinto-ohjelmien perus- ja aineopintoihin kuuluvia kääntämisen opintoja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen jossakin seuraavista tutkinto-ohjelmista:

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
Pohjoismaiset kielet
Ranskan kieli
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Pakolliset opinnot 25 op
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö