x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjallisuustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kirjallisuutta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä tuntee kirjallisten esitysmuotojen historian päälinjat ja tekstianalyysin keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on käsitys kirjallisuudentutkimuksen nykytilanteesta, lähtökohdat omaehtoiseen kirjallisuuden tuntemuksen syventämiseen ja tekstien tulkintaan sekä valmiudet oman opintosuunnitelman rakentamiseen aineopinnoissa.

Sisältö

Perusopinnot johdattavat kirjallisuuden opiskeluun ja tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelija saa yleiskuvan tieteenalasta perehtymällä kirjallisuuden poetiikkaan, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteeseen sekä kirjallisuushistoriaan. Lisäksi opintojaksot harjaannuttavat kaunokirjallisten ja muiden tekstien lukemiseen ja analysointiin sekä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattavaan kirjallisuustieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen.

Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, jotka suoritetaan ensisijaisesti luento- ja harjoituskursseina. Kursseja tai niiden osia voi korvata myös kirjallisuudella tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Kirjallisuuden opinnot aloitetaan opintojaksoilla P1 ja P2. Muita opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa samanaikaisesti näiden kanssa. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava opintojaksot P0 ja P5 lähiopetuksena. Jakson P5 luennot ovat pakolliset kaikille. Tenttikirjallisuuden suosituslistat ovat saatavissa tutkinto-ohjelman www-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö