x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen syventävät teoriaopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen modernin mikro- ja makrotalousteoreettisen aineksen ja osaa soveltaa sitä opinnoissaan edetessään.

Sisältö

Kokonaisuus muodostuu opintojaksoista Mikrotalousteoria II (10 op) ja Makrotalousteoria II (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Taloustieteen opiskelija suorittaa kokonaisuuden 20 op:n laajuisena. Suositellaan, että kokonaisuus suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen syventävät teoriaopinnot

KATTAS21 Mikrotalousteoria II, 10 op (1.slk)
KATTAS22 Makrotalousteoria II, 10 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu