x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen syventävät menetelmäopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vaativamman taloustieteellisen kirjallisuuden seuraamisessa tarpeelliset matemaattiset ja ekonometriset menetelmät ja osaa soveltaa niitä teoreettisessa ja empiirisessä tutkimustyössä.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista Taloustieteen matematiikka II (5 op) ja Ekonometria II (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Taloustieteen opiskelija suorittaa kokonaisuuden 15 op:n laajuisena. Suositellaan, että kokonaisuus suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen syventävät menetelmäopinnot

KATTAS11 Taloustieteen matematiikka II, 5 op (1.slk)
KATTAS12 Ekonometria II, 10 op (1.klk)
Johtamiskorkeakoulu