x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen perusopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy käsittelemään kirjallisesti ja suullisesti yleisluontoisia ja omaan alaansa liittyviä aiheita. Opiskelija hallitsee alansa peruskäsitteistön.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ranskan kielen perusopinnot

RANP1 Kielioppi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö